Wie is Switch Jeugdzorg?

Visie van Switch. Switch is opgericht in februari 2019 met als belangrijkste doelstelling:

"Switch Jeugdzorg komt op voor een samenleving waarin kinderen, jongeren en jongvolwassenen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Switch Jeugdzorg vindt het belangrijk dat deze doelgroep zelfredzaam wordt."

Intussen begeleiden we meer dan 70 jongeren. Hier laten we zien waar Switch voor staat: een jeugdzorgorganisatie die het verschil kan maken. Switch laat zien dat je samen met jongere op zoek kunt gaan naar een oplossing. Soms de regie overnemen waar nodig en teruggeven als het kan.

Switch geeft jongeren een ruim aanbod aan kennis en vaardigheden, die ze ook binnenshuis kunnen gebruiken om verder te komen. Jongeren mogelijkheden en keuzes geven waar ze mee aan de slag kunnen gaan.

Vanuit deze visie hebben we verschillende ruimtes en activiteiten gerealiseerd op onze locaties:

  • Een sportruimte, waar boksles wordt gegeven door een voormalig wereldkampioen kickboksen.
  • Een ICT ruimte, waarin wordt geprogrammeerd, gamecomputers worden gebouwd en websites worden vormgegeven.
  • Creatieve ruimte, waar ontspanning gevonden kan worden middels creativiteit en waar naailessen gegeven worden.
  • Huiswerkkamers, waar jongeren rustig een eigen plek hebben om te studeren of lezen.
  • Muziekruimte, waar een muziekbegeleider met de jongeren zingt, muziek luistert en produceert.
  • Een rustplek, waar jongeren zich kunnen terugtrekken als ze overprikkeld zijn.

Kortom, wij zijn een plek waar jongeren een divers maatwerkprogramma kunnen volgen en aan de slag kunnen gaan met het talent dat ze weer in beweging brengt. We merken dat verschillende problematieken, oud en jong, jongens en meiden, goed samen gaan. De jongeren leren van elkaar en van zichzelf.

En zo doen we dat bij Switch nu nog steeds. We groeien in omvang, aanbod en professionaliteit, maar blijven vasthouden aan onze visie. Want we zien dat onze visie werkt en dat de jongeren met veel plezier iedere dag weer binnenwandelen bij ons.

Switch van binnen

Switch van buiten

Onze aanpak

Dagbegeleiding. Switch jeugdzorg biedt méér dan alleen dagbesteding. Onze aanpak omvat zowel dagbesteding als begeleiding, waarbij we ons altijd focussen op het ontwikkelingsproces en we werken met doelen. Vanuit deze visie is het concept dagbegeleiding ontstaan.

Switch kenmerkt zich door haar vlotte aanpak. Wanneer u contact opneemt, vindt er een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats. We betrekken ouders of wettelijk vertegenwoordigers, samenwerkende instellingen, behandelaars, onderwijsorganisaties nauw bij het begeleidingsproces.

Ons doel is dat de jongeren de draad weer oppakken en het continueren van een toekomst die zich positief gaat ontwikkelen. Mocht terugkeren naar school (op dit moment) niet mogelijk zijn, dan kan naar een vakscholing op basis van praktijkleren toegewerkt worden, waarmee een certificaat of MBO-diploma behaald kan worden.

"Jongeren zelfredzaam maken staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom probeert Switch aan te sluiten bij de beleving van de jongeren zelf. We leggen contact, werken met persoonlijke netwerken en bouwen steunstructuren in. We zoeken naar antwoord op de vraag hoe je rust kan brengen in een crisis, zodat jongeren weer mogelijkheden voor eigen regie ervaren. We begrijpen als geen ander dat wat jongeren zelf als passende hulp ervaren, vaak niet hetzelfde is als wat 'het systeem' als passend ziet."

Jeanne van Beers
Oprichtster Switch Jeugdzorg

De reis binnen Switch. Veilige openingen maken naar een haalbaar toekomstperspectief, koersen op optimale ontwikkeling die bij de jongere past, zoeken naar nieuwe wegen, die leiden naar een passende plek in de maatschappij.

Switch probeert de jongeren eerst rust te laten ervaren: Niet meteen beginnen met leren, doelen opstellen of behandelen. Wij halen ze even uit de rollercoaster die tot uitval heeft geleid. Er is altijd een onderliggende reden waardoor deze jongeren buiten de kaders van het reguliere onderwijs en/of de maatschappij komt te vallen. Door met de juiste rust en aandacht naar de jongeren toe hun problematiek te erkennen, kan er naar duurzame oplossingen toegewerkt worden.

De eerste vier weken vormen een belangrijke basis voor het begeleidingsproces. We beginnen 'blanco': Jongeren proberen van alles uit zoals naaien, leren, muziek maken en sporten. We leren de jongere kennen, wat de hulpvraag en behoeftes zijn, maar ook diens dromen en interesses.

Na deze vier weken wordt er een zorgplan gemaakt met doelen die door de begeleider én de jongere samengesteld worden. Het zorgplan wordt besproken in een overleg met leerplicht, ouders, gemeente, onderwijsinstellingen of andere betrokken partijen. De jongere en ouders krijgen een vast aanspreekpunt, één vertrouwd gezicht. Deze hoofdbegeleider is tevens de contactpersoon voor alle betrokken partijen.

Iedere maand wordt er samen met de jongere geëvalueerd en driemaandelijks wordt door de hoofdbegeleider een uitgebreid verslag geschreven. Daarnaast wordt minimaal eens per drie maanden een gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen geïnitieerd (multidisciplinair overleg).

Het ontwikkeltraject bij Switch leidt doorgaans tot een uitstroom naar (speciaal) onderwijs, arbeid of een behaald MBO-diploma of praktijkcertificaat.

Aanbod

Kwaliteit dienstverlening