Informatie professionals

Samenwerking is krachten verdelen. Wij bieden plek voor alle jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. Is er sprake van leer- of gedragsproblematiek, stagnatie in de ontwikkeling of (dreigend) schooluitval? Neem dan gerust contact met ons op. Wij werken nauw samen met onderwijs, gemeenten en hulpverleningsorganisaties.

Samenwerking

We besteden binnen de eerste periode (de eerste vier weken) tijd aan het leren kennen van de jongere en diens ouders/verzorgers. Door middel van een uitgebreide intake proberen we een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en we leggen contacten met alle betrokken partijen. Deze partijen lopen uiteen van onderwijsinstellingen, generalisten, Bureau Jeugdzorg, behandelend specialisten tot familieleden. Samen met hen proberen we een compleet beeld te schetsen van de hulpvraag en de problematiek dat er speelt. Vaak hebben zich al vele hulpinstanties zich om een jongere heen verzameld. We vinden het van belang dat we gezamenlijk tot een effici├źnte samenwerking komen.

Deze samenwerking ziet er als volgt uit:

  • Laagdrempelige communicatie en afstemming.
  • Een zorgplan met heldere doelstellingen, die na vier tot zes weken wordt teruggekoppeld aan de betrokken partijen.
  • Maandelijks vindt er samen met de jongere een evaluatiemoment plaats, welke naar de betrokken partijen wordt teruggekoppeld.
  • Minimaal eens in de drie maanden wordt er een multidisciplinair overleg ge├»nitieerd vanuit Switch.
  • Eens in de drie maanden maken we een voortgangsverslag op, het driemaandenverslag. Deze wordt gedeeld met alle betrokken partijen.

Kwaliteit dienstverlening

SKJ

Wanneer de situatie erom vraagt, moeten jongeren en diens omgeving kunnen rekenen op betrouwbare professionals. Professionals die goede ondersteuning bieden en samen met hen de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. Betrokken professionals die zelfstandig kunnen handelen, met oog voor de eigen regie van de jeugdige en zijn leefomgeving.

Bij Switch hebben we SKJ-geregistreerde professionals, ondersteund door niet-geregistreerde begeleiders. Ten allen tijden werken wij volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Jeugd.

ISO 9001

In 2021 heeft Switch Jeugdzorg met trots haar ISO 9001 certificaat behaald. Zo blijven ook wijzelf ons ontwikkelen en evalueren, met als doel om de kwaliteit van onze dienstverlening constant te blijven verbeteren.

Meer informatie?

Wil jij graag meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op!