Begeleiding jongeren

Soms loopt het leven niet zoals je had gehoopt. Switch Jeugdzorg gelooft dat alle jongeren de mogelijkheid moeten krijgen om op passende wijze te leren en zich te ontwikkelen. Dat geldt dus ook voor jou!

We doen dat door middel van een maatwerkprogramma, dat inspeelt op jouw persoonlijke drijfveren en interesses. Switch werkt voor en met kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen van het onderwijs. Voor deze groep, die wegens uiteenlopende redenen of problematiek, stil is komen te staan, bieden we een prettige en persoonlijke ontwikkelomgeving aan.

Dit wordt gerealiseerd door:

  • Een persoonlijk traject, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte en interesses van de jongere, in samenwerking met het gezin, de school en eventueel andere betrokken organisaties.
  • Het in kaart brengen van de drijfveren, talenten, motivaties en aspiraties van de jongeren.
  • Ondersteuning in jouw persoonlijke ontwikkeling en het tot jezelf komen.
  • Een veilige omgeving met gelijkgestemden.
  • Jongeren in beweging brengen en voorbereiden op een passende terugkeer naar de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld zijn: (speciaal) onderwijs, stage, werk of dagbesteding.

Individuele begeleiding

Wij hebben aandacht voor jou. Individuele zorg en aandacht is ons uitgangspunt binnen de jongerenbegeleiding. We werken vanuit een basis van vertrouwen en intrinsieke motivatie. Een belangrijk onderdeel van deze visie is dat de jongeren zelf aan het roer staan in hun ontwikkelingstraject: je stelt dus zelf, samen met je hoofdbegeleider, je eigen doelen op. Zo sluiten jouw doelen aan op jouw interesses, maar ook op jouw hulpvraag.

Door de focus te leggen op hun eigen interesses en behoeftes, worden de jongeren vanuit eigen kracht gemotiveerd om er mee aan de slag te gaan. Iets wat we ook terugzien in de resultaten. Door realistische, duidelijke doelstellingen neer te zetten voor de jongeren zorgen we ervoor dat er weer vertrouwen ontstaat in hun eigen kunnen.

We starten met een fase van oriëntatie, waarin ze zich mogen oriënteren op allerlei gebieden: sport, creativiteit, muziek, ICT en nog veel meer. De mogelijkheden zijn eindeloos, want we passen ons aanbod aan op de doelen van de jongeren. Zo houden we het aanbod prikkelend en kunnen jongeren ervaren dat geen droom te groot is.

Groepsbegeleiding

Samen kom je verder... Naast het vaste aanbod van sport, muziek, creativiteit, houtbewerking, toneel en ICT, hebben we een wisselend aanbod in groepsactiviteiten. We proberen vooruitstrevend te zijn in ons aanbod aan activiteiten, dus passen we het aanbod aan op de drijfveren van de jongeren. Zo organiseren we metselcursussen, kapperscursussen, nagelstyling, gamecomputers bouwen en nog veel meer.

Het maakt niet uit of je advocaat of rapper wilt worden: Zolang je maar gelooft in je eigen kunnen en jouw doelen die je voor ogen hebt!

Onze groepsactiviteiten bieden een hoop op het gebied van sociale ontwikkeling: de jongeren leren samenwerken, trainen sociale vaardigheden, leren om te gaan met prikkels en biedt het ook een mogelijkheid om op een gebalanceerde manier stappen te zetten richting het werken in een groep. Daarbij besteden we ook aandacht aan specifieke thema's zoals: weerbaarheid, autisme, zelfbeeld, suïcidale gedachten, agressie en sociale vaardigheden.

Ambulante begeleiding

Wij komen graag naar jou toe. We doen ons werk vanuit betrokkenheid, oprechte aandacht, passie en respect. We doen wat nodig is. Jongeren en gezinnen kunnen daarom bij ons rekenen op deskundige hulpverleners die er binnen de thuissituatie voor ze zijn, die niet loslaten maar durven zoeken naar creatieve oplossingen. Binnen onze ambulante begeleiding zoeken we samen met de jongere en hun ouders naar oplossingen binnen en in de omgeving van het gezin.

Soms is het nodig om de jongere zelf te benaderen, om iets te doorbreken. We gaan binnen de thuissituatie in gesprek met de jongere en het gezin, om gezamenlijk te werken naar duurzame oplossingen. Oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, ook wanneer de doelen zijn behaald en de jongere weer gaat uitstromen naar onderwijs of werk. We werken daarbij volgens een systeemgerichte werkwijze waarin wij niet enkel met de jongere aan de slag gaan, maar met het complete gezin met daarbij familie en/of andere belangrijke betrokkenen voor het gezin.

Switch is gespecialiseerd in zowel minder complexe, als complexe gezinscasuïstiek waarbij er sprake is van problematiek op meerdere levensgebieden. Deze problematiek kan zich voordoen op verschillende gebieden:

  • psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis;
  • gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen (oppositioneel);
  • wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te ondernemen;
  • bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met de problematiek van de jongere;
  • thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis.

Begeleiding 18+

Wij helpen jou op weg. Switch Jeugdzorg biedt (ambulante) begeleiding aan jongvolwassenen vanaf 18 jaar. We focussen daarbij op jouw ontwikkeling richting zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij. Denk aan ondersteuning bij het vinden van werk of dagbesteding, het leren budgetteren en plannen, het vinden van een stage of leer-werkplek, het opbouwen en onderhouden van jouw netwerk en het vinden van een geschikte woning.

Meer informatie?

Wil jij graag meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op!