Begeleiding ouders/verzorgers

Ouderbegeleiding

Net dat extra steuntje in de rug. Als een jongere in een situatie van uitvallen terecht komt, is het vaak onduidelijk wie het eigenaarschap van de problematiek op zich neemt: de onderwijsinstelling, de zorgverleners of het wijkteam. Vaak gaat u als ouder zelf al op zoek naar oplossingen. Veel jongeren die bij ons terecht komen hebben al veel verschillende plekken bezocht: van onderwijsinstellingen tot zorginstellingen. Dit heeft ook een weerslag op u als ouder en het gezin. We bieden daarom bij Switch Jeugdzorg ondersteuning aan de ouders in de opvoeding.

Binnen onze visie werken we nauw samen met de ouders: u kent uw kind ten slotte het beste. We betrekken u bij het opstellen van de doelen, het zorgplan en stemmen onze begeleiding met jullie af. Naast deze laagdrempelige samenwerking kunnen we u nog aanvullende ondersteuning bieden. Denk hierbij aan ondersteuning op het gebied van communicatie, complexe opgroei-, opvoed-, of systeemproblematiek, structuur en planning.

Ouderbegeleiding is gericht op het versterken van de krachten van het gezin, met actieve betrokkenheid van het netwerk. Switch tekent het netwerk op papier en maakt het netwerk daarmee tastbaar en zichtbaar. Daarnaast gebruiken we ook ons eigen netwerk als professionals. Switch kijkt verder dan wat de jongere of de ouders in kunnen brengen, maar zorgt wel dat de jongere en zijn gezin zelf eigenaar blijven van het netwerk en houdt daarmee de zelfredzaamheid in stand.

Verder kunt u bij ouderbegeleiding denken aan:

  • Handvatten ten behoeve van structuur, communicatie, het maken van een dag- en weekplanning.
  • Ontlasting van het gezin en/of ouders.
  • Vragen rondom opgroei-, opvoed-, en systeemproblematiek.
  • (Ambulante) ondersteuning in crisissituaties.
  • Hulp op het snijvlak van onderwijs en zorg.
  • Trainingen en cursussen rondom specifieke thema's.

Meer informatie?

Wil jij graag meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op!