Nieuwsbrief Switch Jeugdzorg, April 2020

« Terug naar overzicht

Beste Lezer, bij deze de eerste nieuwsbrief van Switch Jeugdzorg. Niet op zo'n vrolijk moment komen wij met onze eerste nieuwsbrief. We merken dat er behoefte is aan contact, vandaar...

In heel Nederland is men bezig de verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Afgelopen maandag, 23 maart 2020, heeft de regering de maatregelen voor Nederland verder uitgebreid. Inmiddels stellen ook diverse gemeenten aanvullende eisen voor het leveren van begeleiding. Als gevolg van deze nieuwe ontwikkelingen hebben we de afgelopen dagen nogmaals kritisch gekeken naar de invulling en continuïteit van onze begeleiding. Tevens is gekeken naar de veiligheid voor zowel de jongeren als onze medewerkers.

Het effect van deze maatregelen op de begeleiding van Switch Jeugdzorg is als volgt:

Tot 28 april a.s. zijn onderstaande richtlijnen van toepassing. Het vervoer wordt, in verband met de richtlijnen van het RIVM, gedaan door de ouders. Indien dit echt niet haalbaar is, kan er contact op worden genomen met een begeleider om te kijken naar een oplossing.

Aan onderstaande begeleidingsvormen kan worden deelgenomen, mits beide partijen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zoals in de eerdere updates is beschreven.

Dagbegeleiding Veldhoven

De dagbegeleiding blijft open, maar de huidige opzet vervalt tot in ieder geval 28 april 2020. De dagbegeleiding vindt alleen plaats indien het noodzakelijk is. Op dit moment hebben een aantal ouders aangegeven dit noodzakelijk te vinden en werken we in dagdelen van 10 tot 12 en van 1 tot 3 en van 3 tot 5. Dit alles gebeurt in overleg met elkaar. Op dit moment wordt er in deze twee uren gewerkt met 2 jongeren en 1 begeleider.

Gezien de huidige omstandigheden kan het zijn dat alternatieve vorm van begeleiding voor dit moment beter passend is, bv wandelen met elkaar.

Het is voor jongere dus mogelijk om naar de dagbegeleiding te komen. Laat het weten.

De begeleiders zullen regelmatig contact opnemen om te kijken hoe het gaat.

Individuele begeleiding

Deze blijft doorgang vinden. Daar waar eerder nog is aangegeven dat de voorkeur zorg op afstand is, gaat zorg op afstand de standaard zijn. Dit houdt in dat er alleen afgeweken wordt van zorg op afstand op het moment dat er samen (jongere en begeleider) besloten wordt dat dit niet haalbaar is. Samen wordt er dan gekeken welke frequentie en in welke vorm wel voldoet. Begeleiding op afstand kan door middel van Face-time contact of Skype. Dit wordt samen afgesproken.

Hygiëne

Tijdens de dagbegeleiding zijn voldoende handgel en tissue's beschikbaar. De organisatie heeft momenteel nog meer dan voldoende desinfectiemiddelen op voorraad. Daarnaast liggen er bij binnenkomst handschoenen en tissue's. De klink van de deur zal regelmatig schoongemaakt worden. Ook het pand zal dagelijks schoongemaakt worden.

Zorg op afstand

Een begeleidingsmoment op afstand is soms korter dan dat er fysiek bezoek is. Het voordeel is dat het mogelijk is, mits begeleider en jongere op dezelfde momenten kunnen, om meerdere kortere begeleidingsmomenten in te plannen. Door de ontwikkelingen van thuiswerken en het op afstand volgen van onderwijs/begeleiding ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Ideeën zijn hierover altijd welkom, bespreek deze dan alstublieft met de begeleider.

Tot slot

Uiteraard begrijpen wij dat bovengenoemde aanpassingen niet prettig zijn. De veiligheid van onze jongere en de medewerkers staat voorop! Hopelijk hebben de maatregelen die de regering heeft genomen snel effect. In de tussentijd blijven we streven naar het bieden van passende zorg in een vorm die haalbaar is. Dit proberen we te doen in een wereld waar onzekerheid momenteel de stabiele factor is.

Zorg goed voor elkaar, zorg goed voor jezelf! Team Switch Jeugdzorg

Tips

  • Organiseer een koffiedrink - uurtje via face-time met je
  • Yuna is op dit moment met een aantal jongeren een spel aan het spelen via de Dit gebeurt met meerdere jongeren tegelijk. Je kunt je aanmelden om mee te doen.
  • Iris is met een tweetal jongeren leren tassen aan het maken, het lijkt moeilijk, maar Iris gaat graag met jullie de uitdaging Geef je op als je mee wil doen.
  • Egbert is een game-computer aan het Wil jij dit ook leren meld je aan en maak een afspraak.
  • Ingeborg is aan het schilderen met een aantal Maak een afspraak als je mee wil doen.
  • Sandy is met een viertal jongeren bezig huiswerk te Meld je aan als je hulp nodig hebt.
  • Ook hebben we de mogelijkheid om met je begeleider 'iets' lekkers te Meld je hiervoor aan.
  • Je kunt met Tai boxen zonder dat je elkaar aanraakt en met anderhalve meter afstand. Meld je.

Verder is het mogelijk om op de volgende site's leuke ideeën te vinden: