Informatie dagbegeleiding jongeren

Switch Jeugdzorg werkt voor en met jongeren die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen!

Van de meer dan 2,5 miljoen leerplichtige kinderen en jongeren in Nederland zit jaarlijks een fiks aantal thuis. Het aantal dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, neemt elk jaar weer toe. In 2019 ruim 17.000, blijkt uit cijfers van het Ministerie

van OCW. Een duidelijke indicatie dat passend onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.

ZORG EN ONDERWIJS SAMEN ORGANISEREN

De situatie waarin deze kinderen en jongeren zich bevinden kan (zeer) complex zijn: door de aard van de problematiek, hoog opgelopen emoties, het grote aantal betrokkenen, waardoor de vereiste samenwerking met bijvoorbeeld ouders en (jeugd)hulpverlening niet goed verloopt.

 

Switch Jeugdzorg stelt zich tot doel het aantal jongeren dat dreigt uit te vallen of langer dan drie maanden niet naar school gaat, te helpen door middel van maatwerk en te werken aan een doel.


Hoe? Door zorg en onderwijs voor deze groep te combineren, zonder bureaucratische rompslomp. Wij bieden letterlijk en figuurlijk ruimte voor het volgen van een op maat gesneden programma rondom onderwijs, sport,

techniek, IT of het leren van een ambacht. Individueel of met leeftijdgenoten, onder begeleiding van een persoonlijke zorgverlener.

 

Naast de praktische kant is er ruim aandacht voor het oplossen van persoonlijke problemen, bij voorkeur door de ouders bij het proces te betrekken.

Of voor het vinden van een goede dagbesteding of school. Begeleiding kan thuis, op onze locatie of op school plaatsvinden.

 

Wij bieden letterlijk en figuurlijk ruimte voor het volgen van een op maat gesneden programma rondom onderwijs, sport, techniek, IT of het leren van een ambacht.

 

DOELMATIG EN EFFECTIEF JEUGDHULPPROGRAMMA

Switch Jeugdzorg biedt een innovatief programma, dat door zijn doelmatigheid en individuele aanpak bijzonder effectief is en een snelle verbinding maakt naar andere jeugdhulpprogramma’s en naar scholen.

 

Switch Jeugdzorg is laagdrempelig en kleinschalig, zet een gevoel van veiligheid en welzijn voorop, biedt rust in een prikkelarme omgeving en werkt met betrokken, gekwalificeerde begeleiders.

 

  • De intake vindt plaats op korte termijn, we kennen geen wachtlijsten of bureaucratische
  • Onze individuele aanpak maakt jongeren onderwijsrijp en zorgt ervoor dat uitval wordt
  • De jongere leert zichzelf weer in zijn kracht te zetten om op basis van eigen instinct en intuïtie de draad weer op te
  • Binnen de begeleiding wordt beurtelings nadruk gelegd op ondersteuning op maat en op psychosociaal

 

Mocht terugkeren naar school niet mogelijk zijn, dan kan een vakscholing worden gevolgd op basis van het principe leermeester–gezel, afgesloten met  een certificaat of diploma. Hiervoor moet het psychosociaal functioneren van de jongere wel op een adequaat niveau zijn.


Nieuwsgierig geworden?

 

Neem dan contact met ons op, telefonisch via 06 - 225 710 05

of via j.vanbeers@switchjeugdzorg.nl

 

We staan u graag persoonlijk te woord om eventuele vragen te beantwoorden.